MENY
Startsida

Bokutgivning
Bokserien Non Grata
Beställ böcker

OM ÉGALITÉ
Égalité ger ut samhällsvetenskaplig litteratur, utför utredningsuppdrag inom det sociala området samt anordnar konferenser och seminarier om olika samhällsfrågor.


KONTAKTA OSS
Tel: 040-678 84 83,
072-307 65 65
E-post: info@egalite.se
weddig.runquist@egalite.se

Égalité
Box 5158
200 71 Malmö
Bostad först – en handbok

Bostad först
Författare: Nicholas Pleace
Häftad, 82 sidor
ISBN 978-91-984203-2-6

”Bostad först” innebär att hemlösa personer erbjuds en bostad först, dvs. innan de löst andra problem, som de i stället sedan får hjälp att arbeta med. Denna handbok, anpassad efter svenska förhållanden, ger en övergripande beskrivning av modellens utveckling och historia. Den är skriven av den engelske hemlöshetsforskaren Nicholas Pleace och har tidigare getts ut i en rad andra europeiska länder.

Det ursprungliga programmet (Housing First) utvecklades i början av 1980-talet i New York av den legendariske Sam Tsembersis. Personer med långvarig hemlöshet och svår psykisk ohälsa och/eller missbruk fick inom ramen för ”Pathways to Housing” en fast, egen bostad, utan att först behöva visa att de klarade eget boende eller uppfylla några andra villkor. Utvärderingar visade att de allra flesta lyckades behålla sina bostäder. Detta var ett innovativt sätt att motverka hemlöshet och innebar ett verkligt paradigmskifte. Sedan dess har Bostad först-modellen spridits till många länder, däribland till ett flertal länder i Europa inklusive Sverige.

Handboken tar upp på vilket sätt Bostad först skiljer sig från andra sätt att arbeta med människors bostadsproblem. I en svensk kontext finns det mycket forskning om den så kallade boendetrappan eller trappstegsmodellen. En viktig skillnad är att bostaden i Bostad först-modellen ses som en rättighet och en förutsättning för att uppnå social integration, medan den i trappstegsmodellen ses som ett slutmål för den som redan löst andra problem.

Handboken lyfter även fram de grundläggande principer som är avgörande för att göra Bostad först-modellen så framgångsrik i att hjälpa personer ut ur en hemlöshetssituation. Den belyser vilka stödåtgärder som är centrala, hur man kan arbeta för att anskaffa bostäder, hur modellen bäst kan utvärderas samt hur den kan integreras som en viktig del i en mer övergripande hemlöshetsstrategi både nationellt och lokalt.

Boken vänder sig till professionella som arbetar med hemlösa samt beslutsfattare och forskare. Marcus Knutagård vid Socialhögskolan i Lund har skrivit en inledning till den svenska upplagan av handboken.

Om författaren
Nicholas Pleace är professor i socialpolitik och föreståndare för Centre for Housing Policy vid University of York. Han ingår bl.a. i forskargruppen ”European Observatory on Homelessness”. Författarens huvudsakliga forskningsintresse är hemlöshet och han har under årens lopp givit ut ett stort antal publikationer inom detta område.

>> Omslag, framsida
>> Beställ böcker