MENY
Startsida

Bokutgivning
Bokserien Non Grata
Beställ böcker

OM ÉGALITÉ
Égalité ger ut samhällsvetenskaplig litteratur, utför utredningsuppdrag inom det sociala området samt anordnar konferenser och seminarier om olika samhällsfrågor.


KONTAKTA OSS
Tel: 040-678 84 83,
072-307 65 65
E-post: info@egalite.se
weddig.runquist@egalite.se

Égalité
Box 5158
200 71 Malmö
CENTRALA SKEDEN, VIKTIGA PERSONER OCH STORA FRÅGOR I CSA:S HISTORIA

CSA:s skriftserie nr 2

Centrala skeden CSA
Redaktörer: Katarina Jacobsson och David Wästerfors
CSA:s skriftserie nr 2 (mars 2014)
Häftad, illustrerad
Inlaga: 128 sidor
ISBN 978-91-981317-2-7

När Centralförbundet för Socialt Arbete (CSA) bildades 1903 hade man hämtat sina idéer från andra länder och ville lansera begreppet ”socialt” i Sverige – och då framför allt begreppet ”socialt arbete”. Syftet var att ersätta många av de gamla 1800-talsuttrycken som fattigvård, filantropi, räddningsarbete och kristlig barmhärtighet. Socialt arbete skulle inte bara bygga på känsla utan desto mer på förnuft, upplysning och noggranna undersökningar av olika samhällsproblem. Dessutom krävdes att de som utförde arbetet skulle ha en adekvat utbildning. Socialt arbete hade en bredare innebörd vid denna tid och avsåg alla typer av åtgärder som skulle kunna förhindra och lindra dåtidens sociala problem.

I dag är CSA:s huvudsakliga ändamål enligt stadgarna att främja forskning på socialpolitikens område och därigenom bidra till klarläggande av förutsättningarna för ett framgångsrikt socialt arbete. Förbundet verkar i detta syfte bland annat genom att utge publikationer av socialvetenskaplig betydelse samt genom att anordna konferenser i olika socialpolitiska frågor.

CSA:s skriftserie syftar till att dels ge en kunskapsmässig bakgrund till olika aktuella frågor i socialpolitik och socialt arbete, dels redovisa ny forskning om det sociala arbetets och socialpolitikens historia. Detta andra nummer har ett historiskt tema där några författare från olika vetenskapliga discipliner belyser CSA som socialpolitisk aktör genom att beskriva några för förbundet viktiga skeden samt genom att lyfta fram några centrala personer och viktiga frågor under dessa tidsperioder. Det saknas en helhetsbeskrivning av förbundets verksamhet och framväxten av den tidiga socialpolitiken i Sverige. En rad frågor skulle behöva en djupare analys. Vi hoppas att dessa texter ska kunna stimulera till ytterligare forskning om den tidiga svenska socialpolitiken och inte minst de kvinnliga pionjärinsatserna inom socialpolitiken och de sociala utbildningarna.


Författare
Författare i detta nummer är: Gunvor Andersson, Per Gunnar Edebalk, Marie-Anne Egerö, Marika Hedin, Hans Swärd, Kerstin Thörn och David Östlund.


Om redaktören
Redaktör för skriftserien är professor Hans Swärd vid Socialhögskolan, Lunds universitet.

>> Omslag, framsida
>> Beställ böcker