MENY
Startsida

Bokutgivning
Bokserien Non Grata
Beställ böcker

OM ÉGALITÉ
Égalité ger ut samhällsvetenskaplig litteratur, utför utredningsuppdrag inom det sociala området samt anordnar konferenser och seminarier om olika samhällsfrågor.


KONTAKTA OSS
Tel: 040-678 84 83,
072-307 65 65
E-post: info@egalite.se
weddig.runquist@egalite.se

Égalité
Box 5158
200 71 Malmö
AKTUELLA BÖCKER FRåN ÉGALITÉ FÖRLAG 
Historikerna och källorna
Författare: Erik Wångmar och Malin LennartssonGettot
Författare: Louis Wirth

Den motspänstiga akademikern
Festskrift till Ingrid Sahlin

Redaktörer: Björn Andersson, Frida Petersson och Anette SkårnerOffentlighet och sekretess i socialtjänsten
En introduktion

Författare: Jesper Ekroth och Therése Friström Montoya


Centrala skeden, viktiga personer och stora frågor i CSA:s historia
CSA:s skriftserie nr 2 (mars 2014)

Redaktör: professor Hans Swärd vid Socialhögskolan, Lunds universitet.
Författare i detta nummer är: Gunvor Andersson, Per Gunnar Edebalk, Marie-Anne Egerö, Marika Hedin, Hans Swärd, Kerstin Thörn och David Östlund.Från klarhet till klarhet
Lysande texter för sociologisk forskning

Redaktörer: Katarina Jacobsson och David Wästerfors
Översättning av Sven-Erik Torhell och Sten Andersson


Nära vänskap?
En analys av kontaktperson enligt LSS
Författare: Ove Mallander

Vara utan
– en skrift om barn och fattigdom
CSA:s skriftserie nr 1 (utgiven i november 2010)

Street Corner Society
Den sociala strukturen i en italiensk-amerikansk slumstadsdel
Författare: William Foote Whyte
Introduktion av Oscar Andersson

Socialt medborgarskap
En studie av missbrukarvården i Lahtis, Kotka, Tavastehus, Norrköping, Västerås och Växjö från 1930-talet till 2000-talet
Redaktörer: Kerstin Stenius & Lennart Johansson


Religion och politik
Mayafolkens kamp i Chiapas
Författare: Manfred Hofmann & Christina Hofmann Runquist

Skälens fångar
– hemlöshetsarbetets organisering, kategoriseringar och förklaringar
Författare: Markus Knutagård

Villkorandets politik
– fattigdomens premisser och samhällets åtgärder – då och nu
Redaktörer: Hans Swärd och Marie-Anne Egerö

Foucault - en introduktion
Författare: Roddy Nilsson
Ali och den svenska rättvisan
Det första könsstympningsmålet

Författare: Sara Johnsdotter

Hobon
En sociologisk studie av den hemlöse mannen

Författare: Nels Anderson

Livschanser
Om skola, politik och företagande

Författare: Stig Johansson

Chicagoskolans urbansociologi
Forskare och idéer 1892–1965

Författare: Oscar Andersson

Om tvånget till frihet
- trettio år senare

Författare: K-A Westerberg

Rättighet och rättvisa
- användbarhet av rättighet och rättvisa i sociala projekt

Författare: Alexandru Panican
Varför så olika?
– Nordisk bostadspolitik i jämförande historiskt ljus

Författare:
Bo Bengtsson (red.), Erling Annaniassen,
Lotte Jensen, Hannu Ruonavaara,
Jón Rúnar Sveinsson.


Vårdskandaler i perspektiv
- debatter om vanvård, övergrepp och andra missförhållanden inom äldreomsorg

Författare: Håkan Jönson
Inte vem som helst
– om den sociala skuggans människor och politik i Göteborg

Författare: Kent Andersson
Hemlöshetens politik
- lokal policy och praktik

Författare: Cecilia Löfstrand

Livet en gång till
- en ryggmärgsskadad möter svensk handikappolitik

Författare: Peter Brusén

I viljan att göra det normala
- en kritisk studie av genusperspektivet i missbrukarvården

Författare: Tina Mattsson

Kvinnans plats(er)
- bilder av hemlöshet

Författare: Catharina Thörn

Sexindustrin på nätet
- aktörer, innehåll, relationer och ekonomiska flöden

Författare: Sven-Axel Månsson och Peder Söderlind
Samverkan på spel
Rationalitet och frustration i nätverksstyrning och svensk stadsdelsförnyelse

Författare: Nils Hertting

Ägget
Om läkning efter traumatiska upplevelser

Författare: Linda Lindenau

Berättelser
Verkligheter och möjligheter och sociala entrepenörer

Författare: Widar Andersson
Att vara besatt
Eller att våga möta odjuret inom sig

Författare: Unni Drougge

Non Grata – Ny bokserie
Non Grata ger ut böcker om hemlöshet och exkludering på bostadsmarknaden. Författare är genomgående forskare med samhällsvetenskaplig bakgrund.

Égalité har våren 2003 startat bokserien Non Grata om hemlöshet och exkludering på bostadsmarknaden. Vi kommer att ge ut intressanta och angelägna böcker av kvalificerade forskare med samhällsvetenskaplig bakgrund.


Från härbärge till egen bostad
Uppföljning av projektet H13 i Hannover sju år senare

Författare: Volker Busch-Geertsema
Bokserie: Non Grata
Boendetrappor och bostadslöshetskarriärer
En pilotstudie i Göteborg

Författare: Cecilia Löfstrand
Bokserie: Non Grata

Beställ böcker
Beställ Égalités böcker on-line.