MENY
Startsida

Bokutgivning
Bokserien Non Grata
Beställ böcker

OM ÉGALITÉ
Égalité ger ut samhällsvetenskaplig litteratur, utför utredningsuppdrag inom det sociala området samt anordnar konferenser och seminarier om olika samhällsfrågor.


KONTAKTA OSS
Tel: 040-678 84 83,
072-307 65 65
E-post: info@egalite.se
weddig.runquist@egalite.se

Égalité
Box 5158
200 71 Malmö
FÖreningsliv, delaktighet och lokal politik i det mÅngkulturella samhÄllet


Redaktörer: Bo Bengtsson & Clarissa Kugelberg
Pris: 300 kr + frakt
Mjukpärm
Inlaga: 238 sidor
ISBN: 978-91-976577-7-8

Boken handlar om föreningsliv, demokratisk delaktighet och lokal politik i Sverige. I debatten hävdas ofta att engagemang i föreningar och organisationer kan göra oss till politiskt mer aktiva medborgare, den så kallade folkrörelsetanken. Dessa idéer har också fått genklang i den svenska integrationspolitiken; även invandrade från andra delar av världen ska göras delaktiga i politiken via organisering i föreningar. I boken diskuteras, med stöd av nya forskningsresultat, hur dessa ideal stämmer med verkligheten.

Boken innehåller kapitel om enskilda kvinnors och mäns föreningsengagemang och politiska deltagande, om invandrarföreningars möjligheter att påverka politiken och stimulera sina medlemmar samt om olika former av etnisk organisering och deras förhållande till den lokala politiken i tre kommuner. Den avslutas med två kapitel som sätter in de svenska förhållandena i ett internationellt perspektiv.


Om redaktörerna och författarna
Bo Bengtsson är professor i statsvetenskap, särskilt bostads- och urbanpolitik vid Institutet för bostads- och urbanforskning (IBF), Uppsala universitet. Han har publicerat en rad arbeten om bostadspolitik, föreningsliv och politisk integration. Clarissa Kugelberg är docent i kulturantropologi vid samma enhet, och där hennes forskningsområde har en inriktning mot föräldraskap, arbetsliv, föreningsliv och välfärdspolitik. Även antologins övriga sju författare – Per Adman, Osman Aytar, Marianne Danielsson, Nils Hertting, Irene Molina, Gunnar Myrberg och Per Strömblad – är forskare med olika ämnesbakgrund och med inriktning på frågor om organisering och mångfald.

>> Omslag, framsida
>> Beställ böcker