MENY
Startsida

Bokutgivning
Bokserien Non Grata
Beställ böcker

OM ÉGALITÉ
Égalité ger ut samhällsvetenskaplig litteratur, utför utredningsuppdrag inom det sociala området samt anordnar konferenser och seminarier om olika samhällsfrågor.


KONTAKTA OSS
Tel: 040-678 84 83,
072-307 65 65
E-post: info@egalite.se
weddig.runquist@egalite.se

Égalité
Box 5158
200 71 Malmö
Foucault – en introduktion

Författare: Roddy Nilsson
Pris: 216 kr + frakt
Antal sidor: 216
ISBN: 978-91-976577-2-3

Michel Foucault var en av 1900-talets mest inflytelserika samhällsteoretiker. Som tänkare arbetade han i skärningspunkten mellan olika vetenskapliga och kulturella traditioner, samtidigt som han ständigt ställde nya frågor kring vad det innebär att vara människa. På samma gång filosof och historiker, kulturanalytiker, samhällsdebattör och radikal politisk aktivist var han en gränsöverskridare som inte lät sig inordnas i hävdvunna kategoriseringar.

Foucaults tänkande kring galenskap, makt, diskurs, kriminalitet, sanning, disciplin, styrning och sexualitet och en rad andra områden är idag självklara referenspunkter inom högre undervisning och kulturdebatt. Arbeten som Vansinnets historia, Övervakning och straff och Sexualitetens historia har nått status av moderna klassiker. I denna bok presenterar Roddy Nilsson dessa arbeten liksom Foucaults övriga tänkande i en översiktlig och sammanfattande form. Boken diskuterar också Foucaults politiska engagemang och presenterar den idémässiga och sociala kontext han verkade inom.

Foucault – en introduktion vänder sig bl.a. till studenter och doktorander i samhällsvetenskap och humaniora.


Om författaren
Roddy Nilsson är docent i historia och lektor i kriminologi vid Växjö universitet. Hans doktorsavhandling En välbyggd maskin, en mardröm för själen (1999) handlar om fängelsets organisering.
>> Omslag, framsida
>> Beställ böcker