MENY
Startsida

Bokutgivning
Bokserien Non Grata
Beställ böcker

OM ÉGALITÉ
Égalité ger ut samhällsvetenskaplig litteratur, utför utredningsuppdrag inom det sociala området samt anordnar konferenser och seminarier om olika samhällsfrågor.


KONTAKTA OSS
Tel: 040-678 84 83,
072-307 65 65
E-post: info@egalite.se
weddig.runquist@egalite.se

Égalité
Box 5158
200 71 Malmö
FRÅN CELLFÄNGELSE
TILL BETEENDETERAPI

Fängelse, kriminalpolitik och vetande 1930-1980


Författare: Roddy Nilsson
Häftad
Inlaga: 291 sidor
ISBN 978-91-979039-8-1

I denna bok studerar och analyserar Roddy Nilsson fängelsets roll i kriminalpolitiken från 1930-talet och ett halvsekel framåt. Två övergripande frågor står i centrum. Dels hur fängelset som företeelse förändrades mot bakgrund av välfärdsstatens framväxt och konsolidering, dels vilka aktörer, institutionella intressen och försanthållanden som under denna period satte sin prägel på skeendet. Det betonas hur försanthållandena inte minst har varit centrala för att förstå hur relationen mellan disciplinerings- och kontrollsträvanden och behandlings- och rehabiliteringstänkandet har sett ut under detta halvsekel.

Framställningen koncentreras på att undersöka det fält som formerats kring fängelset – beträffande orsaker, följder och åtgärder – speciellt de faktorer som ledde fram till förändringar och en omfattande institutionell expansion. Vidare berör författaren fångvårdens/kriminalvårdens organisatoriska utveckling mot bakgrund av förändringen av straffsystemet, framför allt fängelsets plats inom detsamma.


Om författaren
Roddy Nilsson är docent i historia, och tjänstgör som lektor vid Göteborgs universitet och Linnéuniversitetet. Han har tidigare bl.a. publicerat En välbyggd maskin, en mardröm för själen. Det svenska fängelsesystemet under 1800-talet (1999) och Svensk kriminalpolitik (2009; tillsammans med Robert Andersson). Han medverkar också i Thomas Ugelviks och Jane Dullums antologi Penal Exceptionalism? Nordic prison policy and practice (2012).

>> Omslag, framsida
>> Beställ böcker