MENY
Startsida

Bokutgivning
Bokserien Non Grata
Beställ böcker

OM ÉGALITÉ
Égalité ger ut samhällsvetenskaplig litteratur, utför utredningsuppdrag inom det sociala området samt anordnar konferenser och seminarier om olika samhällsfrågor.


KONTAKTA OSS
Tel: 040-678 84 83,
072-307 65 65
E-post: info@egalite.se
weddig.runquist@egalite.se

Égalité
Box 5158
200 71 Malmö
Gettot

– en bok i serien Chicagoskolan

Understödets rationalitet
Författare: Louis Wirth
Häftad, 347 sidor
ISBN 978-91-981317-7-2

I Gettot belyser Louis Wirth det judiska gettots uppkomst i medeltidens Europa ur ett historiskt-sociologiskt perspektiv, med gettot i Frankfurt som specifikt exempel. Det rika inre liv som doldes bakom gettots gråa exteriör blottläggs, liksom dess fysiska, sociala och psykologiska inverkan på invånarna. Dessa erfarenheter återspeglas enligt Wirth sedan i det judiska gettot i Chicago vars befolkning kraftigt ökade i slutet av 1800-talet och början av 1900-talet, då judar i Östeuropa tvingades emigrera på grund av antisemitism och pogromer. Författaren visar att det bland moderna judar i 1920-talets Chicago fortfarande fanns inslag av social isolering liknande dem som präglat europeiska judars tillvaro. Även om judarna i Chicago inte drabbades av påtvingad segregation så upprätthöll de, enligt Wirth, frivilliga och självpåtagna aspekter av gettolivet.

Den amerikanska historikern Hasia R. Diner har skrivit en introduktion i samband med att boken trycktes i en ny upplaga 1998.


Om författaren
Louis Wirth (1897–1952) föddes i en tysk småstad. År 1911 flyttade han till sin morbror i USA, och under några år på 1920-talet var han socialarbetare i Chicago. Han disputerade år 1926 vid Chicagouniversitetets institution för sociologi och antropologi. Två år senare gavs hans doktorsavhandling The Ghetto: A Study in Isolation ut som bok i institutionens urbansociologiska skriftserie, som också publicerade en rad andra epokgörande empiriska studier av stadens sociala liv (den s.k. Chicagoskolan). Förutom några års tjänstgöring vid ett annat lärosäte var Wirth verksam vid University of Chicago fram till sin bortgång 1952.


>> Omslag, framsida
>> Beställ böcker