MENY
Startsida

Bokutgivning
Bokserien Non Grata
Beställ böcker

OM ÉGALITÉ
Égalité ger ut samhällsvetenskaplig litteratur, utför utredningsuppdrag inom det sociala området samt anordnar konferenser och seminarier om olika samhällsfrågor.


KONTAKTA OSS
Tel: 040-678 84 83,
072-307 65 65
E-post: info@egalite.se
weddig.runquist@egalite.se

Égalité
Box 5158
200 71 Malmö
Historikerna och källorna

Historikerna och källorna
Författare: Erik Wångmar och Malin Lennartsson
Häftad, 176 sidor
ISBN 978-91-984203-1-9

Historieämnet är traditionellt sett förknippat med studiet av skrivna källor, inte minst otryckta källor, bevarade till eftervärlden i våra arkiv. Tidigare undersökningar har påvisat en minskande användning av dessa.

Historikerna Erik Wångmar och Malin Lennartssons utgångspunkt är att det finns ett stort värde i att kunskap om och förmåga att arbeta med otryckt källmaterial hålls på en hög nivå. Författarna undersöker i denna bok användningen av otryckt källmaterial i doktorsavhandlingar och examensarbeten i Sverige på kandidat-, magister- och masternivå inom historieämnet över ett drygt halvt sekel, från 1959 till 2015. Frågor ställs om utvecklingen över tid, men också om användningen av otryckta källor kopplat till behandlat ämnesområde, tidsperiod och lärosäte.

Avslutningsvis blickar författarna mot framtiden och diskuterar vilken betydelse som den pågående digitaliseringen av otryckt källmaterial har för historieämnet i allmänhet och historisk forskning i synnerhet.

Om författarna
Erik Wångmar är docent i historia. Han tjänstgör som lektor i statsvetenskap och historia vid Linnéuniversitetet. Författarens tidigare forskning har främst gällt kommunhistoria, men även politisk historia, personhistoria, brottshistoria och historiografi.

Malin Lennartsson är docent i historia. Hon är lektor i historia och prefekt vid Institutionen för kulturvetenskaper, Linnéuniversitetet. Författarens forskningsintresse ligger framförallt i tidigmodern tid med betoning på 1600-talet samt frågor som rör kvinna–man, föräldrar–barn samt kärleks- och våldsrelationer.


>> Omslag, framsida
>> Beställ böcker