MENY
Startsida

Bokutgivning
Bokserien Non Grata
Beställ böcker

OM ÉGALITÉ
Égalité ger ut samhällsvetenskaplig litteratur, utför utredningsuppdrag inom det sociala området samt anordnar konferenser och seminarier om olika samhällsfrågor.


KONTAKTA OSS
Tel: 040-678 84 83,
072-307 65 65
E-post: info@egalite.se
weddig.runquist@egalite.se

Égalité
Box 5158
200 71 Malmö
Kontroll av beroende

Substitutionsbehandlingens logik, praktik och semantik


Författare: Frida Petersson
Häftad
Inlaga: 468 sidor
ISBN 978-91-979039-7-4

Substitutionsbehandling är den enda vårdform som rekommenderas av Socialstyrelsen för personer med ett långvarigt opiatberoende. Ändå är frågan om att behandla personer med narkotikaklassad medicin – metadon och buprenorfin – kontroversiell och omdebatterad i dagens Sverige. Behandlingen omgärdas av ett omfattande regelverk, där de inskrivna utsätts för integritetskränkande kontroll och behandlingen kan avbrytas vid regelbrott.

Med utgångspunkt från tre substitutionsmottagningars verksamhet synliggör och problematiserar Frida Petersson hur klienter definieras och kategoriseras, hur regelverk och villkor tolkas, tillämpas, legitimeras och hanteras lokalt, samt hur man som klient respektive personal reagerar på, förhandlar om och förhåller sig till behandlingens vardagliga praktik. Som grund för sin analys har författaren genomfört såväl deltagande observation vid mottagningarna som intervjuer med personal och klienter.


Om författaren
Frida Petersson är socionom och fil. mag. i kriminologi. Hon har tidigare arbetat som socialsekreterare inom missbruksvården i Göteborg. Denna bok är hennes doktorsavhandling i socialt arbete vid Göteborgs universitet.

>> Omslag, framsida
>> Beställ böcker