MENY
Startsida

Bokutgivning
Bokserien Non Grata
Beställ böcker

OM ÉGALITÉ
Égalité ger ut samhällsvetenskaplig litteratur, utför utredningsuppdrag inom det sociala området samt anordnar konferenser och seminarier om olika samhällsfrågor.


KONTAKTA OSS
Tel: 040-678 84 83,
072-307 65 65
E-post: info@egalite.se
weddig.runquist@egalite.se

Égalité
Box 5158
200 71 Malmö
KVINNANS PLATS(ER)

– bilder av hemlöshet
Författare: Catharina Thörn
Pris: 300 kr + frakt.
Antal sidor: 272
ISBN: 9197336491

Kort om Kvinnans plats(er) - bilder av hemlöshet
Idag betonar många att hemlösa kvinnor måste synliggöras. Catharina Thörn visar i sin bok att det är minst lika viktigt hur de synliggörs.

Författaren utgår från en diskussion om hur ”kvinnlighet” historiskt kopplats till ”hem” och ”hemlöshet”. Hon analyserar sedan dagens bilder av hemlöshet i allmänhet och hemlösa kvinnor i synnerhet såsom de framträder i statliga rapporter, välgörenhetskampanjer och socialtjänstens verksamheter för hemlösa kvinnor. Dessa bilder relateras till vad kvinnor utan bostad själva förmedlar i intervjuer om sina erfarenheter av hemlöshet. Deras berättelser handlar bland annat om den dubbla upplevelsen av att vara på en gång observerad och exkluderad i samhället – i stadsmiljön såväl som i träningslägenheter – och om ett stigma som kan härledas till just de föreställningar om hemlösa kvinnor som myndigheter, medier och socialtjänstens praktik reproducerar.

Med denna bok vill Catharina Thörn sätta hemlösheten på den politiska agendan ”som ett problem som handlar om exklusion, ojämlik resursfördelning och stämpling”.

Om författaren
Catharina Thörn är sociolog och verksam vid Göteborgs universitet. För närvarande utvärderar hon socialtjänstens arbete med bostadslösa klienter i Bergsjön, en av Göteborgs förorter.

>> Omslag, framsida
>> Beställ böcker