MENY
Startsida

Bokutgivning
Bokserien Non Grata
Beställ böcker

OM ÉGALITÉ
Égalité ger ut samhällsvetenskaplig litteratur, utför utredningsuppdrag inom det sociala området samt anordnar konferenser och seminarier om olika samhällsfrågor.


KONTAKTA OSS
Tel: 040-678 84 83,
072-307 65 65
E-post: info@egalite.se
weddig.runquist@egalite.se

Égalité
Box 5158
200 71 Malmö
Legitimering av tvÅngsvÅrd

– klienter och deras socialsekreterare om LVM


Författare: Weddig Runquist
Pris: 475 kr + frakt
Häftad
Inlaga: 440 sidor
ISBN 978-91-979039-6-7

Årligen tvångsomhändertas hundratals vuxna enligt lagen om vård av missbrukare i vissa fall (LVM). Hur motiverar socialsekreterarna att de har initierat sådan tvångsvård? Hur uppfattar klienterna själva tvångsomhändertagandet och förändras deras uppfattning över tid? Vilka insatser planeras och genomförs efter LVM-vården? Förändras klienternas sociala situation efter avslutad tvångsvård och i så fall hur?

Dessa frågor försöker Weddig Runquist besvara i sin bok Legitimering av tvångsvård. För det ändamålet har han intervjuat dels ett 80-tal klienter som varit föremål för tvångsvård på LVM-hem – medan vården pågick och ungefär ett halvår efter dess slut – dels deras socialsekreterare. På basis av en analys av dessa kvalitativa intervjuer i relation till lagens syfte diskuterar författaren avslutningsvis hur och om LVM kan legitimeras på kort respektive lång sikt.


Om författaren
Weddig Runquist är socionom och verksam som lärare i socialt arbete vid Linnéuniversitetet i Kalmar. Han var huvudsekreterare i LVM-utredningen (SOU 2004:3) och har också forskat om hemlöshet samt om hur tvångsvård av missbrukare historiskt har förändrats. Denna bok är hans doktorsavhandling i socialt arbete vid Lunds universitet

>> Omslag, framsida
>> Beställ böcker