MENY
Startsida

Bokutgivning
Bokserien Non Grata
Beställ böcker

OM ÉGALITÉ
Égalité ger ut samhällsvetenskaplig litteratur, utför utredningsuppdrag inom det sociala området samt anordnar konferenser och seminarier om olika samhällsfrågor.


KONTAKTA OSS
Tel: 040-678 84 83,
072-307 65 65
E-post: info@egalite.se
weddig.runquist@egalite.se

Égalité
Box 5158
200 71 Malmö
LEKTIONER I MOTVIND

Om skola för unga på institution

Lektioner i motvind
Författare: David Wästerfors
Häftad, 296 sidor
ISBN 978-91-981317-3-4

Det finns en lång tradition av att placera unga människor som begår brott på ungdomshem. Ute på landet, bortom storstadens förmodat destruktiva inflytande, ska de behandlas och anpassas till ett konventionellt liv. Ungdomarna är i högstadie- eller gymnasieåldern. De förväntas gå i skola, de har gått i skola och de vill gå i skola, åtminstone de flesta och i princip. Men skolarbetet har haft en nedtonad betydelse, bland både behandlare och experter. Institutionsvård av ungdomar förknippas sällan med lärarrummets kaffedoftande samtal eller unga människors längtan efter betyg, kunskap och bekräftelse, trots att forskare gång på gång pekar ut skolgång som synnerligen brottspreventivt i samhället i stort.

David Wästerfors presenterar i denna bok en relativt sluten värld där skolan har getts en trängd tillvaro bland taggtråd, larm och intrikata regelsystem. Med hjälp av etnografiskt material från särskilda ungdomshem i Sverige (LVU- och LSU-hem) analyserar han de problem som man brottas med dagligen i denna värld. Hur förklarar elever och lärare framgång respektive motgång i skolarbetet? Vad händer när elever vägrar delta i lektionerna och börjar sabotera undervisningen? Hur kommer det sig att skolarbetet äger rum i motvind?

Boken rymmer också en översikt över tidigare forskning på området samt tolkningar av fenomenet motivation och förhållandet mellan person och institution. Den riktar sig till utbildningar i sociologi, socialt arbete, pedagogik, kriminologi, socialpsykologi, socialantropologi eller närliggande ämnen och till personal verksamma inom ungdomsvård, skola och socialtjänst.


Om författaren
David Wästerfors är docent i sociologi vid Lunds universitet. Han har bl.a. publicerat Berättelser om mutor (2004), Fängelsebråk (2007), Den interagerande människan (tillsammans med Carl-Göran Heidegren, 2008), Konflikthantering i ungdomsvård ur ett sociologiskt perspektiv (2009), Makt och vanmakt på äldreboenden (tillsammans med Tove Harnett och Håkan Jönson, 2012) och Sociologi för socionomer (tillsammans med Katarina Jacobsson och Joakim Thelander, 2010). Han har också varit redaktör för boken Från klarhet till klarhet. Lysande texter för sociologisk forskning (tillsammans med Katarina Jacobsson, 2013), utgiven av Égalité.

>> Omslag, framsida
>> Beställ böcker