MENY
Startsida

Bokutgivning
Bokserien Non Grata
Beställ böcker

OM ÉGALITÉ
Égalité ger ut samhällsvetenskaplig litteratur, utför utredningsuppdrag inom det sociala området samt anordnar konferenser och seminarier om olika samhällsfrågor.


KONTAKTA OSS
Tel: 040-678 84 83,
072-307 65 65
E-post: info@egalite.se
weddig.runquist@egalite.se

Égalité
Box 5158
200 71 Malmö
Varför så olika?

Nordisk bostadspolitik i jämförande historiskt ljus
Författare: Bo Bengtsson (red.), Erling Annaniassen, Lotte Jensen, Hannu Ruonavaara, Jón Rúnar Sveinsson.
Pris: 318 kr + frakt
Antal sidor: 393 sidor
ISBN: 91-975231-7-8

Varför så olika?
Den frågan är utgångspunkten för denna bok som beskriver och analyserar bostadspolitikens utveckling sedan 1900-talets början i Sverige, Danmark, Norge, Finland och Island. Trots de stora likheterna mellan de nordiska länderna och trots täta kontakter mellan beslutsfattarna har de utvecklat fem helt olika system för att åstadkomma ett gott boende åt sina medborgare.
I boken analyseras utvecklingen i ett perspektiv av stigberoende eller ”path dependence”, som betonar betydelsen av tidigare beslut och händelser för det politiska handlingsutrymmet vid senare tidpunkter. Det historiska förloppet i vart och ett av de fem länderna beskrivs och tolkas – från bostadsfrågans tidiga politisering i början av det förra seklet fram till dagens situation. Skillnader och likheter i utvecklingen i de olika länderna och mellan deras bostadspolitiska system analyseras. Författarna diskuterar också vad vi kan lära oss av historien om vi vill ta ställning till dagens utveckling och de aktuella bostadspolitiska stridsfrågorna.

Boken som helhet är skriven på svenska.

Om författarna
Bokens författare är ledande bostadsforskare – historiker, sociologer och statsvetare – från vart och ett av de fem nordiska länderna.

>> Omslag, framsida
>> Beställ böcker