MENY
Startsida

Bokutgivning
Bokserien Non Grata
Beställ böcker

OM ÉGALITÉ
Égalité ger ut samhällsvetenskaplig litteratur, utför utredningsuppdrag inom det sociala området samt anordnar konferenser och seminarier om olika samhällsfrågor.


KONTAKTA OSS
Tel: 040-678 84 83,
072-307 65 65
E-post: info@egalite.se
weddig.runquist@egalite.se

Égalité
Box 5158
200 71 Malmö
OM PATRIARKAT, MOTSTÅND OCH UPPBROTT

– tjejers rörelser i sociala rum


Författare: Siv-Britt Björktomta
Pris: 300 kr + frakt
Häftad
Inlaga: 352 sidor
ISBN 978-91-979039-5-0

I sin bok Om patriarkat, motstånd och uppbrott – tjejers rörelser i sociala rum undersöker Siv-Britt Björktomta hur tjejer med utländsk bakgrund, ofta kategoriserade som ”utsatta flickor i patriarkala familjer”, själva beskriver och hanterar sin livssituation.

Författaren har intervjuat elva tjejer i åldern 16 till 20 år som lever med begränsningar och kontroll av sitt sociala liv och sin sexualitet. Fokus för undersökningen är deras strategier för att hantera motsättningar mellan normer i familjerna och i det omgivande majoritetssamhället. Genom att ana lysera möj ligheter och begränsningar för det motstånd som dessa tjejer gör, syn liggör Björktomta rådande ordningar och möjliga alternativ, men också konsekvenser av deras motstånd. Normöverträdelser i allmänhet och icke godkända sexuella förbindelser i synnerhet medför ofta sanktioner och förekommer i många olika sammanhang. Det intressanta är hur dessa förbud påverkar individen och vilka sanktioner som kan förekomma vid en över trädelse av gränser beträffande kön och sexualitet. Tjejerna i denna studie levde med pojk vänsförbud och ett starkt oskuldskrav vilket på olika sätt begränsade deras handlings utrymme.

Studien rör sig inom två spänningsfält där det första handlar om generation och förhål lan det mellan föräldraauktoritet och barns beroende och utsatthet, medan det andra spänningsfältet handlar om kön med fokus på konflikter mellan mäns överordning och kvinnors underordning.


Om författaren
Siv-Britt Björktomta är socionom och har tidigare publicerat flera rapporter om flickor i utsatta livs situationer. Hon har sedan tio år arbetat med frågor med anknytning till fenomenet heders relaterat våld, bland annat som projektledare i Huddinge kommun och som forskningsassistent vid Ersta Sköndal högskola. Denna bok är hennes avhandling i socialt arbete vid Göteborgs universitet.

>> Omslag, framsida
>> Beställ böcker