MENY
Startsida

Bokutgivning
Bokserien Non Grata
Beställ böcker

OM ÉGALITÉ
Égalité ger ut samhällsvetenskaplig litteratur, utför utredningsuppdrag inom det sociala området samt anordnar konferenser och seminarier om olika samhällsfrågor.


KONTAKTA OSS
Tel: 040-678 84 83,
072-307 65 65
E-post: info@egalite.se
weddig.runquist@egalite.se

Égalité
Box 5158
200 71 Malmö
Rättighet och rättvisa
användbarhet av rättighet och rättvisa i sociala projekt
Författare: Alexandru Panican
Pris: 175 kr + frakt
Antal sidor: 298
ISBN: 978-91-89604-32-2
Förlag: Socialhögskolan, Lunds universitet

Kort om boken
Sociala projekt utgår ofta från en tankemodell, där rättighet och rättvisa utgör centrala diskursiva enheter. Flera av dessa projekt uppnår inte sina mål, oftast av orsaker förknippade med förverkligandefasen, men i denna avhandling studeras en tänkbar problematik som föregår tillämpningen, nämligen själva tankemodellen.

Rättighet och rättvisa har som centrala diskursiva enheter i denna tankemodell viktiga implikationer för sociala projekt. Analysen av begreppen visar att båda har dels en överindividuell innebörd som omfattar transhistoriska grundantaganden, dels en förhandlingsbar innebörd som fastställs utifrån normativa diskussioner.

Slutsatsen är att rättighet och rättvisa innebär effektiva möjligheter för projekt men också kan bromsa och till och med motverka deras syften redan innan de sätts igång. Begreppen vilar nämligen på grundantaganden som genererar just sådana problem som man i sociala projekt ofta söker övervinna. Exempelvis bygger rättvisa på förekomsten av ojämlikhet; den behöver asymmetrier för att få mening. Rättvisa förutsätter jämförelser och rättfärdigar härigenom en kategorisering för att kunna upprätthålla jämlikhet inom kategorin, snarare än mellan grupper. Medborgerliga rättigheter omfattar exkluderingsmekanismer; rätten till ett medborgerligt värdigt liv, som man inte får tacka nej till, utsläcker rätten att vara alltför annorlunda. Oavsett arbetssätt och intentioner, och oberoende av politiska, ekonomiska och organisatoriska villkor kan projekt därmed komma att skapa eller reproducera just det som de syftar till att motverka.

Avhandlingens slutsatser kan bidra till att bringa klarhet i varför projekt inte uppnår sina mål och leda till bättre förberedelser och granskning av sociala projekt.

Om författaren
Alexandru Panican är verksam vid Socialhögskolan i Lund. Rättighet och Rättvisa är hans doktorsavhandling i socialt arbete.
>> Omslag, framsida
>> Beställ böcker