MENY
Startsida

Bokutgivning
Bokserien Non Grata
Beställ böcker

OM ÉGALITÉ
Égalité ger ut samhällsvetenskaplig litteratur, utför utredningsuppdrag inom det sociala området samt anordnar konferenser och seminarier om olika samhällsfrågor.


KONTAKTA OSS
Tel: 040-678 84 83,
072-307 65 65
E-post: info@egalite.se
weddig.runquist@egalite.se

Égalité
Box 5158
200 71 Malmö
Religion och politik

Mayafolkens kamp i Chiapas

Författare: Manfred Hofmann & Christina Hofmann Runquist
Pris: 300 kr + frakt
Mjukpärm, illustrerad
Inlaga: 224 sidor
ISBN: 978-91-976577-6-1

Mayafolken i Chiapas i Mexiko kämpar för att överleva. De hävdar sina rättigheter till jord, försörjning, utbildning och hälsa. De kräver livsbetingelser för att kunna föra sina språk och traditioner vidare. De senaste 500 åren av förtryck och motstånd har kulminerat i zapatist rö relsens be frielse kamp. Ett lågintensivt krig pågår med hög militär och paramilitär kontroll. Särskilt har konflikten tillspetsats genom att kyrkorna tagit ställning i politiskt kontroversiella frågor.

Författarna ger en initierad, levande och provokativ skildring av sina erfarenheter kring pågående konflikter och fredssträvanden i Chiapas. De utgår från fältstudier i den turbulenta regionen, och analyserar relationerna mellan urbefolkningar, kyrkor och samhälle inför en komplicerad historisk bakgrund. Maya folken tecknas i samspel mellan politiska, ekonomiska, kulturella och kyrkliga krafter. Här spelar fredsförhandlingar, rättviseproblematik och kvinnornas deltagande en stor roll. Förfat tar nas bakomliggande fråga i boken är: Är fred utan våld möjligt?


Om författarna
Manfred Hofmann är professor emeritus i teologi, Christina Hofmann Runquist är teol.dr i teologi. De är också författare till boken Krock eller dialog? Europeiska möten med Latinamerikas ursprungsfolk (2003).

>> Omslag, framsida
>> Beställ böcker