MENY
Startsida

Bokutgivning
Bokserien Non Grata
Beställ böcker

OM ÉGALITÉ
Égalité ger ut samhällsvetenskaplig litteratur, utför utredningsuppdrag inom det sociala området samt anordnar konferenser och seminarier om olika samhällsfrågor.


KONTAKTA OSS
Tel: 040-678 84 83,
072-307 65 65
E-post: info@egalite.se
weddig.runquist@egalite.se

Égalité
Box 5158
200 71 Malmö
Samverkan på spel

Rationalitet och frustration i nätverksstyrning och svensk stadsdelsförnyelse
Författare: Nils Hertting
Pris: 300 kr + frakt.
Antal sidor: 380
ISBN: 91-973364-7-5

Kort om Samverkan på spel
Vi lever i nätverkens och de temporära projektens tid. Men i svensk politik för förnyelse av stadsdelar och bostadsområden har idéerna om samhällsstyrning genom nätverk och samverkansprojekt varit etablerade sedan 1970-talet.

I Samverkan på spel presenteras fallstudier av samverkansprocesser under 20 år eller mer i Hökarängen i södra Stockholm, Råslätt i Jönköping, Hammarkullen i Göteborg samt Navestad i Norrköping. Här har man – trots frustrerande processer och magra resultat – om och om igen satsat på samverkan mellan sociala myndigheter, bostadsföretag och boendeorganisationer.

Författaren analyserar upprepningsfenomenet i lokala nätverk. Han identifierar ett antal samarbetsproblem med hjälp av en spelanalytisk begreppsapparat, och behandlar opportunism, solidaritet och generositet som integrerade delar av nätverksstyrning. Härigenom ger Samverkan på spel viktiga insikter för förståelsen och (ut)värderingen av samverkansprocesser och nätverksstyrning.

Om författaren
Nils Hertting är statsvetare och verksam vid Institutet för bostads- och urbanforskning och statsveten-skapliga institutionen. Boken är hans doktorsavhandling.

>> Omslag, framsida
>> Beställ böcker