MENY
Startsida

Bokutgivning
Bokserien Non Grata
Beställ böcker

OM ÉGALITÉ
Égalité ger ut samhällsvetenskaplig litteratur, utför utredningsuppdrag inom det sociala området samt anordnar konferenser och seminarier om olika samhällsfrågor.


KONTAKTA OSS
Tel: 040-678 84 83,
072-307 65 65
E-post: info@egalite.se
weddig.runquist@egalite.se

Égalité
Box 5158
200 71 Malmö
SkÄlens fÅngar

– hemlöshetsarbetets organisering, kategoriseringar och förklaringar

Författare: Marcus Knutagård
Pris: 300 kr + frakt
Inbunden, illustrerad
Inlaga: 352 sidor
ISBN: 978-91-976577-5-4

Är det överhuvud taget möjligt för socialtjänstens IoF-verksamhet att med individuella insatser lösa hemlöshetens problem?

Marcus Knutagårds bok handlar bland annat om principer för det lokala hemlöshetsarbetets organisering, såväl historiskt som i nutid.

Det sociala arbetet med hemlösa framkallar ambivalens hos socialarbetare, som ofta tvingas välja boendelösningar som de själva anser är undermåliga men ändå bättre än den hemlöshet som klienten befinner sig i. Den boendeform som klienten hänvisas till är ofta varken den lämpligaste eller den mest önskvärda, utan den som finns tillgänglig ”här-och-nu”. Socialarbetarnas möjligheter att agera begränsas av tillgången på bostäder, gällande lagstiftning, organisatoriska förutsättningar och av deras egna uppfattningar om hemlösa klienters problem. Det finns därmed skäl till varför det sociala arbetet organiseras som det gör – men vilka skäl leder fram till vilken organisering?

Det är här som socialarbetare, på grund av hemlöshetsarbetets organisering, blir ”skälens fångar”. Socialarbetare möter på förhand bestämda rutiner, regelverk och avskiljningsprinciper som de förhåller sig till genom att kategorisera sina klienter så att de passar in i organisationen.

Marcus Knutagårds analys grundas på en studie av Malmö, men hans resonemang och slutsatser är giltiga även för andra kommuner.


Om författaren
Marcus Knutagård är socionom och verksam vid Socialhögskolan, Lunds universitet. Skälens fångar är hans doktorsavhandling i socialt arbete.

>> Omslag, framsida
>> Beställ böcker