MENY
Startsida

Bokutgivning
Bokserien Non Grata
Beställ böcker

OM ÉGALITÉ
Égalité ger ut samhällsvetenskaplig litteratur, utför utredningsuppdrag inom det sociala området samt anordnar konferenser och seminarier om olika samhällsfrågor.


KONTAKTA OSS
Tel: 040-678 84 83,
072-307 65 65
E-post: info@egalite.se
weddig.runquist@egalite.se

Égalité
Box 5158
200 71 Malmö
Socialt medborgarskap

En studie av missbrukarvården i Lahtis, Kotka, Tavastehus, Norrköping, Västerås och Växjö från 1930-talet till 2000-talet

Redaktörer: Kerstin Stenius och Lennart Johansson
Pris: 247 kr + frakt
Mjukpärm
Inlaga: 479 sidor
ISBN: 978-91-977902-3-9
Förlag: Centrum för socialvetenskaplig alkohol- och drogforskning (SoRAD), Stockholms universitet
Serie: Forskningsrapport nr 55

När, hur och varför har det ansetts berättigat i Finland och Sverige att inskränka en vuxen individs politiska, civila eller sociala rättigheter pga. hans eller hennes konsumtion av alkohol/droger? Vad kan tvångsvården av missbrukare berätta om marginaliserade medborgares rättigheter och skyldigheter? Vilken har kommunens roll varit i utformandet av medborgarnas möjligheter att påverka sin egen livssituation? Detta är grundfrågorna i denna bok som tar avstamp i en historisk jämförelse mellan de sex städerna Kotka, Lahtis och Tavastehus samt Norrköping, Västerås och Växjö. Undersökningen spänner över mer än sex decennier. Den tar sin början i 1930-talets depression, studerar sedan andra världskrigets effekter på den lokala missbrukarvården, följt av efterkrigstiden då välfärdsstaten byggdes och etablerades, för att slutligen se på vilket sätt nyliberalismens era och 1990-talets krisår påverkade missbrukarvårdens kvalitet, innehåll och tillgänglighet med utgångspunkt i missbrukarnas sociala och civila rättigheter.


Om redaktörerna och författarna
Kerstin Stenius är docent i socialt arbete vid Helsingfors universitet, gästprofessor vid Centrum för socialvetenskaplig alkohol- och drogforskning (SoRAD), Stockholms universitet. Stenius har forskat i missbrukarvården ur komparativt och systemperspektiv, bland annat om AA:s roll i olika länder och i en jämförande uppföljningsstudie om vårdens klienter i Stockholms län och ett län i Kalifornien. Privatisering och arbetsfördelning inom missbrukarvården är ett annat forskningsintresse. Lennart Johansson är docent i historia vid Lunds universitet och verksam som forskare och handledare vid Växjö universitet och chef för Kronobergsarkivet. Har främst arbetet med 1900-talets alkoholpolitik i ett svenskt och nordiskt perspektiv samt med regionalhistoriska studier kring folkrörelser, folklig väckelse och politisk kultur. Bokens övriga författare är Åsa Folkesson, Anette Malinen och Weddig Runquist.

>> Omslag, framsida
>> Beställ böcker