MENY
Startsida

Bokutgivning
Bokserien Non Grata
Beställ böcker

OM ÉGALITÉ
Égalité ger ut samhällsvetenskaplig litteratur, utför utredningsuppdrag inom det sociala området samt anordnar konferenser och seminarier om olika samhällsfrågor.


KONTAKTA OSS
Tel: 040-678 84 83,
072-307 65 65
E-post: info@egalite.se
weddig.runquist@egalite.se

Égalité
Box 5158
200 71 Malmö
Understödets rationalitet

– en genealogisk studie av arbetslinjen under kapitalismen

Understödets rationalitet
Författare: Tobias Davidsson
Häftad, 422 sidor
ISBN 978-91-981317-6-5

Tobias Davidsson undersöker i denna bok hur svensk offentlig fattigvård utformades, legitimerades och kritiserades i mitten av 1800-talet under industrikapitalismens utbredning. Den stora frågan var: Hur skulle man förhindra att arbetsföra fattiga sökte och fick understöd? Forskningsmaterialet utgörs av bl.a. lagstiftning, riksdagsdebatter och samtida litteratur om ”fattigvårdsfrågan”, vilket relateras till fattigvårdens praktik i Göteborg vid samma tid.

En viktig slutsats är att såväl 2000-talets debatt om människors ”utanförskap” och ”bidragsberoende” som förslag till lösningar, i mångt och mycket utgår från idéer och föreställningar som var dominerande i debatten om fattigvårdsunderstöd för cirka 150 år sedan. Den understödets rationalitet som utformades på 1800-talet är nära besläktad med det tidiga 2000-talets arbetslinje, och detsamma gäller samhällets makttekniker för att disciplinera fattiga understödstagare.


Om författaren
Tobias Davidsson är socionom och har en masterexamen i socialt arbete. Detta är hans doktorsavhandling i socialt arbete vid Göteborgs universitet.


>> Omslag, framsida
>> Beställ böcker