MENY
Startsida

Bokutgivning
Bokserien Non Grata
Beställ böcker

OM ÉGALITÉ
Égalité ger ut samhällsvetenskaplig litteratur, utför utredningsuppdrag inom det sociala området samt anordnar konferenser och seminarier om olika samhällsfrågor.


KONTAKTA OSS
Tel: 040-678 84 83,
072-307 65 65
E-post: info@egalite.se
weddig.runquist@egalite.se

Égalité
Box 5158
200 71 Malmö
DEN MODERNA VÄNSKAPEN

Den moderna vänskapen
Författare: Mats Hilte
Häftad, 166 sidor
ISBN 978-91-981317-9-6

En av författarens utgångspunkter är att vänskap är en gåtfull relation. Den påminner om kärlek men är inte passionerad. Den ställer inga bestämda krav men kan ändå vara kravfull. Vissa vänskaper räcker ett helt liv medan andra kommer och går. Mats Hilte ställer sig bl.a. frågorna: Vad är vänskap egentligen? Finns det olika sorters vänskap och har vänskap alltid sett likadan ut? Är vänskap mer betydelsefull idag jämfört med förr? Skiljer sig mäns och  kvinnors vänskap?

I den här boken söker författaren svar på dessa frågor och några därtill. I boken belyser Mats Hilte också hur vänskapen kan vårdas och vilka dess vanligaste fallgropar är.

» Läs mer om boken på sajten www.vanskapsboken.se


Om författaren
Mats Hilte är sociolog och är verksam som lärare och forskare vid Socialhögskolan i Lund. Han har tidigare bl.a. givit ut böcker om mindfulness.


>> Omslag, framsida
>> Beställ böcker