MENY
Startsida

Bokutgivning
Bokserien Non Grata
Beställ böcker

OM ÉGALITÉ
Égalité ger ut samhällsvetenskaplig litteratur, utför utredningsuppdrag inom det sociala området samt anordnar konferenser och seminarier om olika samhällsfrågor.


KONTAKTA OSS
Tel: 040-678 84 83,
072-307 65 65
E-post: info@egalite.se
weddig.runquist@egalite.se

Égalité
Box 5158
200 71 Malmö
Vara utan

– en skrift om barn och fattigdom


CSA:s skriftserie nr 1 (utgiven i november 2010)
Pris: 50 kr + frakt
Mjukpärm, illustrerad
Inlaga: 102 sidor
ISBN: 978-91-976577-9-2

Centralförbundet för Socialt Arbete (CSA) bildades 1903 och samlade kring sig samtidens ledande sociala reformatorer, däribland Ebba Pauli och G.H. von Koch. Organisationen var starkt pådrivande i den sociala omdaning som inleddes i slutet av 1800-talet. Företrädare för CSA deltog i det utredningsarbete som utmynnade i t.ex. 1918 års fattigvårdslag. Organisationen var också aktiv i kampen för en allmän rösträtt för både män och kvinnor. CSA:s fattigvårdskommitté grundade tidigt en särskild skriftserie som blev ett vikigt forum för att på bred front sprida kunskap och påverka samhället i olika sociala frågor.

Med detta första nummer av CSA:s ”nygamla” skriftserie återuppväcker organisationen således en gammal tradition. Den nya skriftserien syftar till att dels ge en kunskapsmässig bakgrund till olika aktuella frågor i socialpolitik och socialt arbete, dels redovisa ny forskning om det sociala arbetets och socialpolitikens historia.

Temat barn och fattigdom i detta första nummer knyter an till att år 2010 är Europaåret för bekämpning av fattigdom och social utestängning. I det första numret med titeln ”Vara utan” skriver bl.a. Hans Swärd och Gunvor Andersson om barn och fattigdom.


Om redaktörerna
Redaktörer för skriftserien är professor Hans Swärd, Socialhögskolan i Lund, och Marie-Anne Egerö, socionom och magister i socialt arbete.

>> Omslag, framsida
>> Beställ böcker