MENY
Startsida

Bokutgivning
Bokserien Non Grata
Beställ böcker

OM ÉGALITÉ
Égalité ger ut samhällsvetenskaplig litteratur, utför utredningsuppdrag inom det sociala området samt anordnar konferenser och seminarier om olika samhällsfrågor.


KONTAKTA OSS
Tel: 040-678 84 83,
072-307 65 65
E-post: info@egalite.se
weddig.runquist@egalite.se

Égalité
Box 5158
200 71 Malmö
I viljan att göra det normala

– en kritisk studie av genusperspektivet i missbrukarvården
Författare: Tina Mattsson
Pris: 300 kr + frakt.
Antal sidor: 277
ISBN: 91-975231-3-5

Kort om I viljan att göra det normala
Socialt arbete är en normaliserande praktik som ger uttryck för samhällets normer och värderingar. Dess syfte är att fostra och anpassa människor så att de passar in i samhället. Under senare år har viljan att synliggöra kön och hantera könsfrågor ökat inom det sociala arbetet, men hur förhåller sig denna normaliserande praktik till kön? Vad är det för kön som formas i viljan att göra det normala? Är det möjligt för socialt arbete att bidra till emancipation och förändring av de könsideal och könsnormer som råder i samhället?

Dessa frågor diskuterar Tina Mattsson utifrån ett rikt empiriskt material i form av deltagande observationer och intervjuer med personal på en tvångsvårdsinstitution för kvinnor och ett behandlingshem som bedriver frivillig vård av kvinnor och män. Författaren undersöker hur kön görs i socialt behandlingsarbete genom en intersektionell analys där hon utgår från att kön görs i samspel med sexualitet, klass och etnicitet.


Om författaren
Tina Mattsson är socionom och fil. kand. i genusvetenskap. Hon är verksam vid Socialhögskolan, Lunds universitet. Detta är hennes doktorsavhandling i socialt arbete.

>> Omslag, framsida
>> Beställ böcker