MENY
Startsida

Bokutgivning
Bokserien Non Grata
Beställ böcker

OM ÉGALITÉ
Égalité ger ut samhällsvetenskaplig litteratur, utför utredningsuppdrag inom det sociala området samt anordnar konferenser och seminarier om olika samhällsfrågor.


KONTAKTA OSS
Tel: 040-678 84 83,
072-307 65 65
E-post: info@egalite.se
weddig.runquist@egalite.se

Égalité
Box 5158
200 71 Malmö
Villkorandets politik
– fattigdomens premisser och samhällets åtgärder – då och nu

Redaktörer: Hans Swärd och Marie-Anne Egerö
Pris: 300 kr + frakt
Inbuden
Inlaga: 333 sidor
ISBN 978-91-976577-4-7

I antologin Villkorandets politik medverkar 25 forskare och två journalister som från olika utgångspunkter undersöker selektiva insatser för fattiga människor, både historiskt och i nutid: skillnaderna mellan universella och selektiva rättigheter, hur fattigsystemen och deras lagar uppstått i Europa och vilka idéer som legat bakom dem samt den svenska utvecklingen sedan mitten av 1800-talet. Generella mekanismer i systemen blottläggs: det sociala arbetets moraliska bas, arbetslinjen, distinktioner som har gjorts och görs mellan värdiga och ovärdiga, hur fattiga har ”fostrats till kön”, och hur man sett på politiska rättigheter för fattiga understödstagare.

I boken får vi möta människor som samhällets företrädare har benämnt fattighjon, lösdrivare, alkoholister, brottsliga barn och ”uppstudsiga” kvinnor. Vi får möta människor som sålts på fattigauktioner eller vuxit upp under statarsystemet. Vi får lyssna på dem som tagit hand om fattiga, från fattigvårdskvinnor till moderna socialarbetare.

I boken analyseras också vem som är fattig i dagens Sverige och livsvillkoren för fattiga barnfamiljer i dagens konsumtionssamhälle.

Antologin ges ut i samarbete med Centralförbundet för Socialt Arbete (CSA).


Om redaktörerna
Hans Swärd är professor i socialt arbete vid Lunds universitet, och ordförande i Centralförbundet för Socialt Arbete (CSA).
Marie-Anne Egerö
är socionom och fil.mag. i socialt arbete. De har tidigare givit ut antologin Ligga till last (2006).

>> Omslag, framsida
>> Beställ böcker